مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز خبر داد: جای گذاری زیرباکس‌های جدید با مکانیزم ویژه
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز خبر داد: جای گذاری زیرباکس‌های جدید با مکانیزم ویژه
  آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از جای گذاری زیرباکس‌های جدید با سیما و فناوری متفاوت در سطح شهر خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از جای گذاری زیرباکس‌های جدید با سیما و فناوری متفاوت در سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛، علیرضا اصغری اظهار کرد” یکی از مهمترین مزایای این زیرباکس‌ها این بوده که ظاهر ساده و خوش فرم آنها موجب اصلاح جلوه بصری شهری می شود.

او افزود: در برخی از زیرباکس‌های پیشین با مشکل پراکنده شدن شیرابه مواجه می‌شدیم که با طراحی مخصوص زیرباکس‌های جدید این مشکل حل شده و امیدواریم از این پس شاهد آزرده خاطر شدن هیچ یک از شهروندان عزیز از بابت پراکنده شدن شیرابه‌های باکس‌ها نباشیم.

اصغری ادامه داد: تثبیت محل قرار گیری باکس‌های پسماند شهری یکی دیگر از مشخصه‌های مثبت این زیرباکس‌ها است که در موارد لازم نیز با سهولت می توان بدون نیاز به عملیات عمرانی موقعیت آن‌ها را تغییر داد.