برگزاری جلسه تسریع در راه اندازی خطوط پاره خطی و ایجاد حمل و نقل ترکیبی وشرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
برگزاری جلسه تسریع در راه اندازی خطوط پاره خطی و ایجاد حمل و نقل ترکیبی وشرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
آرمان تبریز -دکتر غنی زاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با مهندس بهرام فرهخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تبریز دیدار و در خصوص راه اندازی خطوط پاره خطی آخرین هماهنگی ها انجام گردید.

آرمان تبریز -دکتر غنی زاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با مهندس بهرام فرهخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تبریز دیدار و در خصوص راه اندازی خطوط پاره خطی آخرین هماهنگی ها انجام گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر غنی زاده در این جلسه تاکید کرد؛در جهت مدیریت زمان و هزینه،کاهش تردد خودروها به داخل هسته مرکزی شهر،کاهش آلودگی هوا و همراستا با سیاست های ایجاد حمل و نقل ترکیبی ایجاد خطوط پاره خطی بسیار با اهمیت و ضروری است.
وی تاکید کرد؛برابر مصوبه کمیسیون محترم عمران و حمل و نقل شورای اسلامی کلانشهر تبریز ایجاد خطوط پاره خطی و حمل و نقل ترکیبی از اولویت های حمل و نقل عمومی تبریز می باشد که در راه اندازی آن باید تسریع گردد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه افزود؛ در فاز اول و با هماهنگی شرکت بهره برداری مترو خطوط پاره خطی برای خطوط اتوبوسرانی شرق تبریز با استفاده از ناوگان مینی بوس از مبدا ایستگاه شماره ۵ مترو در ایستگاه ۲۹ بهمن به مقصدهای خطوط شرقی بزودی راه اندازی خواهد شد.
در این جلسه مهندس بهرام فرهخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو بر هماهنگی و همکاری شرکت بهره برداری مترو در جهت ایجاد حمل و نقل ترکیبی و خدمات دهی تاکید کرد.