جلسه توجیهی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه برگزار شد
جلسه توجیهی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه برگزار شد
آرمان تبریز-در راستاي بهبود مستمر فعاليتها و فرآيندهاي خدمات دهی جلسه توجيهي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001 در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تشكيل شد.

آرمان تبریز-در راستای بهبود مستمر فعالیتها و فرآیندهای خدمات دهی جلسه توجیهی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تشکیل شد.

در راستای بهبود مستمر فعالیتها و فرآیندهای خدمات دهی جلسه توجیهی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تشکیل شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با اعلام این مطلب گفت : این جلسه در راستای سیاستهای شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مبنی بر استاندارد سازی و بهبود مستمر فرآیندهای مدیریت و مستند سازی اقدامات و خدمت رسانی به شهروندان انجام گرفت.
مهندس غنی زاده افزود: در این جلسه به معرفی مفاهیم سیستم، نگرش سیستمی، مفهوم کیفیت و استاندارد و تاریخچه آن، انواع هدف و وِیژگیهای آن، معرفی مستندات شامل خط مشی، نظام نامه، روش اجرایی و دستورالعمل و انواع ممیزی پرداخته و به دستاوردها و مزایای پیاده سازی این سیستم اشاره شد.
وی گفت: در این جلسه ۱۰ نفر از معاونین، مدیران و مسئولین حوزه های مختلف شرکت واحد با کار عملی شناسایی فرآیندهای مرتبط آشنا شدند.
شایان ذکر است در این جلسه ارائه مطالب توسط مهندس حسین جلالی کارشناس ایزو و مرکز فنآوری دانشگاه تبریز انجام گرفت.