معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی عنوان کرد: توانمندسازی هدف اصلی توانبخشی معلولین
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی عنوان کرد: توانمندسازی هدف اصلی توانبخشی معلولین
آرمان تبریز- دکتر حسن بخشی معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان شرقی، ایجاد شرایط بهتر برای تلفیق اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی، توانمندسازی افراد و کمک به استقلال را از دیگر اهداف مهم در حوزه توانبخشی دانست.
آرمان تبریز- دکتر حسن بخشی معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان شرقی، ایجاد شرایط بهتر برای تلفیق اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی، توانمندسازی افراد و کمک به استقلال را از دیگر اهداف مهم در حوزه توانبخشی دانست.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛وی  با بیان اینکه فرایند توانبخشی با تامین و در اختیار گذاشتن ابزار، امکانات و تسهیلاتی جهت تغییر زندگی صورت می گیرد، محور فعالیت های این معاونت را افزایش کیفیت زندگی از طریق جبران محدودیت عملکردی یا نقص عملکردی عنوان کرد.
دکتر بخشی ایجاد شرایط بهتر برای تلفیق اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی، توانمندسازی افراد و کمک به استقلال را از دیگر اهداف مهم در حوزه توانبخشی دانست.
معاون توانبخشی بهزیستی عمده اقدامات این بخش را ارائه خدمات عمومی از جمله افزایش مشارکت اجتماعی، حمایت از حقوق معلولین و هم چنین ارائه خدمات تخصصی از قبیل آگاه سازی، ایجاد فرصت های برابر، توانبخشی پزشکی، حرفه ای، آموزشی و اجتماعی اعلام کرد.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در سال جاری با اشاره به اینکه  پنجاه میلیون ریال کمک هزینه خرید ویلچر برقی و سمعک به افراد تحت پوشش در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر ۴۰ دستگاه سمعک، دو هزار حلقه باطری سمعک، ۱۴۰ توالت فرنگی و ۱۴۰ جفت عصای مچی در حال تهیه هستند.

بخشی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در معاونت توانبخشی در سال ۹۸ اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۹ هزار قلم لوازم و تجهیزات کمک توانبخشی به معلولان تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان اختصاص یافت.
وی ادامه داد: انواع سمعک و باطری سمعک، انواع پوشک، تشک موّاج، تشکچه ویلچر، ساعت گویا و توالت فرنگی از جمله اقلام خریداری شده در سال ۹۸ است.
بخشی هم چنین از خرید ۷۰۰ دستگاه ویلچر، ۴۰۰ جفت عصای مچی و ۱۵۰ عدد عصای سفید در سال گذشته خبر داد و جمع اعتبارات سال ۹۸را بیش از پانزده میلیارد ریال اعلام کرد که بیش از سه میلیارد ان از اعتبارات استانی تامین شده است.
وی با بیان اینکه تهیه و تامین وسایل کمک توانبخشی یکی از مهم ترین خدمات حوزه توانبخشی بهزیستی است گفت: بهزیستی بر اساس دستورالعمل های جاری خود پس از مطالعه و بررسی نیازهای افراد معلول در گروه های مختلف و طی فرآیندی  در کمیته های تخصصی اقدام به تامین و توزیع وسایل و تجهیزات کمکی توانبخشی موجود می کند.

لازم به ذکر است، در حال حاضر نزدیک ۷۶ هزار نفر معلول تحت پوشش اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی هستند و از خدمات این اداره کل استفاده می کنند.