بازدید معاون حمل و نقل و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
بازدید معاون حمل و نقل و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
آرمان تبریز-معاون حمل و نقل و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بازدید بعمل آوردند.

آرمان تبریز-معاون حمل و نقل و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بازدید بعمل آوردند.
به گزارش روابط  خبرنگار ما در تبریز؛ هیئتی متشکل از دکتر عباس ذاکریان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم و مهندس امیر یزدی مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با دکتر مهدی یوسفی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز و رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، مهندس غنی زاده مدیرعامل و مهندس سامبرانی عضو هیئت مدیره این شرکت دیدار و در جریان آخرین فعالیت ها، اقدامات، عملکردها و برنامه های پیش رو ی حوزه ی حمل و نقل و اتوبوسرانی تبریز قرار گرفتند.