برگزاری وبینار هماهنگی برگزاری کنکور مطابق با پروتکل های بهداشتی در استان آذربایجان شرقی
برگزاری وبینار هماهنگی برگزاری کنکور مطابق با پروتکل های بهداشتی در استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-وبینار هماهنگی استانداردهای بهداشتی برگزاری کنکور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

آرمان تبریز-وبینار هماهنگی استانداردهای بهداشتی برگزاری کنکور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، وبینار مشترک بین گروهی جهت هماهنگی اقدامات مورد انتظار  مراکز بهداشت شهرستانها در مراحل قبل ، حین و پس از آزمون در تاریخ ۲۷ /۵/۹۹  در مرکز بهداشت استان برگزار شد.

در این وبینار مشترک بین گروهی که با حضور مدیران و کارشناسان گروههای سلامت نوجوانان و جوانان و بهداشت محیط استان و مسئولین و کارشناسان متناظر در شهرستانها برگزار شد ، خانم داهیم مدیر گروه سلامت نوجوانان و جوانان با اشاره بر نقش  معاونت بهداشتی در نظارت و راهبری برگزاری آزمون کنکور ایمن با ایفای نقش مسئولانه کارشناسان سلامت محیط و کار و سلامت نوجوانان ،جوان و مدارس  ،  برضرروت اتخاذ تمهیدات بهداشتی لازم در برگزاری سالم آزمون تاکید نمودند و دکتر قنبری سرپرست گروه بهداشت محیط استان نیز تقویت هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی را برای پوشش هر چه بهتر جوانب مختلف برگزاری آزمون خواستار شدند.

در ادامه  مهندس همتی به نکات مهم و اصلی پروتکل برگزاری کنکور سراری اشاره نمودند و خانم امروزی در خصوص ضرورت ارائه بموقع اطلاعات لازم به والدین و داوطلبین در فرصت باقیمانده از طریق کانالهای در دسترس کارشناسا نوجوانان و اهمیت هماهنگیهای قبل آزمون با مسئولین حوزه ها نکات لازم را بیان نمودند .

در ادامه پرسش و پاسخ  مسئولین واحدهای شهرستانها با مدیران گروههای استانی در خصوص روند تسهیل گری در اجرای پروتکل و دستورالعملهای کشوری انجام شد.