تجلیل دکتر کاظم خاوازی مقام عالی وزارت جهادکشاورزی از رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
تجلیل دکتر کاظم خاوازی مقام عالی وزارت جهادکشاورزی از رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-دکتر کاظم خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی در حاشیه همایش برنامه ریزی  سال زراعی 1400 ـ 1399 با تقدیم لوح سپاس از مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی بابت زحمات و تلاشهای مجدانه و ارزشمند ایشان در راستای رشد و توسعه بخش کشاورزی، اشتغال پایدار، افزایش تولید محصولات کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی کشور در سال زراعی 99-98 تقدیر کرد.

آرمان تبریز-دکتر کاظم خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی در حاشیه همایش برنامه ریزی  سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ با تقدیم لوح سپاس از مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی بابت زحمات و تلاشهای مجدانه و ارزشمند ایشان در راستای رشد و توسعه بخش کشاورزی، اشتغال پایدار، افزایش تولید محصولات کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی کشور در سال زراعی ۹۹-۹۸ تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار ما ازتبریز؛  دراین لوح که توسط دکتر خاوازی خطاب به جناب آقای مهندس اکبر فتحی رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی توشیح شده، آمده است:

بدینوسیله از زحمات و تلاش های مجدانه وارزشمند جنابعالی و کلیه همکاران در رشد و توسعه بخش کشاورزی، اشتغال پایدار، افزایش تولید محصولات کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی کشور در سال زراعی ۹۹-۹۸ قدردانی می نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای شما و کلیه خدمت گزاران بخش کشاورزی در سال “جهش تولید” توفیق روزافزون مسئلت دارم.