دستور العمل جدید تردد مرزی ناوگان کالا و مسافر کشور یونان به دلیل مواجه با شیوع ویروس کرونا
دستور العمل جدید تردد مرزی ناوگان کالا و مسافر کشور یونان به دلیل مواجه با شیوع ویروس کرونا
آرمان تبریز-اقدامات جدید یونان با محدویت تردد مرزی ناوگان کالا و مسافر در شرایط موج جدید شیوع ویروس کرونا که از ۲۲ مرداد ماه سال جاری از طرف این کشور اجرا می شود بدین شرح است.
آرمان تبریز-اقدامات جدید یونان با محدویت تردد مرزی ناوگان کالا و مسافر در شرایط موج جدید شیوع ویروس کرونا که از ۲۲ مرداد ماه سال جاری از طرف این کشور اجرا می شود بدین شرح است.
بر اساس این دستور العمل کلیه افراد از جمله رانندگان حرفه ای می بایست ۷۲ ساعت قبل از ورود به این کشور گواهی تست منفی کرونا را از کشور مبدا و یا کشور ترانزیت قبل از ورود به قلمرو آن کشور اخذ نمایند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز طی اطلاعیه ای که از طرف اتاق ایران به انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران ارائه شده است. بر اساس دستور العمل جدید وزرات حمل و نقل و زیر ساختار یونان اطلاع رسانی شده است؛ به خاطر جلوگیری از شیوع ویورس کرونا کلیه افراد از جمله رانندگان حرفه ای می بایست ۷۲ ساعت قبل از ورود به این کشور گواهی تست منفی کرونا را از کشور مبدا و یا کشور ترانزیت قبل از ورود به قلمرو آن کشور اخذ  نمایند. در این دستور العمل یادآور شده است: انجام تست در خاک یونان میسر نمی باشد.