یکی ازدلایل اصلی پس رفت هایی توسعه شهری تبریز انتخاب مدیرانی است که درحد و قواره تبریز نیستند
یکی ازدلایل اصلی پس رفت هایی توسعه شهری تبریز انتخاب مدیرانی است که درحد و قواره تبریز نیستند
آرمان تبریز-جواد راستی پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه/به نظر بنده موفق ترین شهرداران تبریز در طول تاریخ مدیریت شهری از سال ۱۲۸۶ تاکنون، آقایان زیر به ترتیب سالهای مدیریت شان می باشند.

آرمان تبریز-جواد راستی پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه/به نظر بنده موفق ترین شهرداران تبریز در طول تاریخ مدیریت شهری از سال ۱۲۸۶ تاکنون، آقایان زیر به ترتیب سالهای مدیریت شان می باشند:
الف ) حمید وارسته ۱۳۵۰-۱۳۴۷ و ۱۳۵۶-۱۳۵۴
ب ) فریدون درویش زاده ۱۳۷۶-۱۳۷۲
ج ) عباداله فتح الهی ۱۳۸۲-۱۳۷۸
د ) علیرضا نوین ۱۳۹۲-۱۳۸۴
شاخص های بنده برای ارزیابی شهرداران موفق:
انتخاب معاونین و مدیران پاک دست، توانمند، کارآمد، اجرای پروژهای کلان و راهبردی، ایجاد زیرساخت های لازم، داشتن نگاه به آینده و اجتناب از انجام پروژه های نمایشی، داشتن دیدگاه توسعه گرایی در مدیریت شهری، داشتن عزم جدی در مبارزه با فساد در مجموعه شهرداری.

واقعا جای تاسف می باشد؛ در شهری که زمانی، شخصی چون جناب امیرکبیر قبل از صدارت، به رتق و فتق امور می پرداخت و یا شخصیت هایی چون عباس میرزا و دکتر محمد مصدق، حاکم و والی این شهر بودند و شهری که بیش از ۱۱۳ سال است اولین بلدیه کشور در آن تاسیس شده و تاریخ کهنی دارد و ملقب به شهر اولین ها بوده، در سالهای اخیر آن اندازه ناتوان و مستاصل در مدیریت شهری شده که نمی تواند، حداقل مشکل چاله چوله ها و آسفالت شهر را حل کند…

هرچند که در سالهای اخیر، شاهد عقب ماندگی ها و پس رفت هایی نگران کننده در توسعه شهری در تمام حوزه ها هستیم که قطعا یکی از دلایل اصلی و ریشه ای آن، انتخاب مدیران شهری می باشد که در حد و قواره تبریز همیشه بزرگ نیستند
ولی ضرورت دارد تا از تجارب تلخ سالهای اخیر، بهره های لازم را ببریم و دقت زیادی در انتخابات سال بعد شورای شهر داشته باشیم تا با انتخاب اعضای شورای شهر توانمند، کارآمد، کاربلد، پاک دست، مستقل و… شاهد انتخاب شهرداری در عیار کلان شهر تبریز عزیزمان باشیم.

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا