عملیات اجرایی پارک کودک دادگستری تبریز بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
عملیات اجرایی پارک کودک دادگستری تبریز بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
آرمان تبریز-از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیات احداث پارک کودک کوی دادگستری، از نیمه گذشته است.

آرمان تبریز-از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیات احداث پارک کودک کوی دادگستری، از نیمه گذشته است.

به گزارش خبرنگار ما از سوی معاونت فنی عمرانی این منطقه عملیات اجرائی پارک کودک کوی دادگستری در مرحله احداث دیوار حائل و کف سازی تسریع یافته و اجرای آن از نیمه گذشته است.

شهرداری منطقه ۲ تبریز برای سرعت بخشیدن به احداث این پروژه، همچنان بطور توامان در حال اجرای دیوار حائل، جدول گذاری و همچنین کف سازی می باشد.

منطقه ۲ شهرداری، احداث پارک کودک را در راستای افزایش سرانه فضاهای سبز شهری و بهره مندی شهروندان از این فضاها و افزوده شدن به مجموعه های تفریحی شهر، عنوان کرده و برای اجرای این مجموعه تفریحی در ۱۱ هزار مترمربع مساحت، حدود ۱۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال، هزینه می کند.