لزوم تکمیل ثبت اطلاعات گزارش سه ماهه اول پروژه های اقتصاد مقاومتی
لزوم تکمیل ثبت اطلاعات گزارش سه ماهه اول پروژه های اقتصاد مقاومتی
آرمان تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی بر لزوم تکمیل سریع ثبت اطلاعات گزارش عملکرد سه ماهه اول پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان در سامانه نیپا تاکید کرد.

آرمان تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی بر لزوم تکمیل سریع ثبت اطلاعات گزارش عملکرد سه ماهه اول پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان در سامانه نیپا تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، داود بهبودی پیش از ظهر امروز در جلسه پایش و رصد موانع پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۹ استان اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به شکل سراسری پروژه های اقتصاد مقاومتی را در سامانه نیپا رصد کرده و گزارش آن را به معاون اول رئیس جمهور که فرمانده ستاد است ارائه می دهد.
وی افزود: به نظر می رسد تعدادی از دستگاه های استان هنوز گزارش عملکرد سه ماهه اول پروژه های اقتصاد مقاومتی را به طور کامل در سامانه وارد نکرده اند و این در حالی است که یک ماه بعد وارد تکمیل گزارشات سه ماهه دوم می شویم.
بهبودی متذکر شد: وقتی دستگاهی در ثبت به موقع و صحیح اطلاعات پروژه ها کوتاهی می کند عملکرد کل استان در مقایسه با استان های دیگر ضعیف به نظر می رسد؛ بنابراین ضروری است دستگاه ها اهتمام لازم را برای تکمیل ثبت اطلاعات در سامانه نیپا به عمل آورند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی اذعان داشت: جایگاه حقوقی ستاد اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند به طور فعال پیشرفت پروژه ها را پیگیری کند و اجازه ندهد پروژه های اقتصاد مقاومتی در گیر و دار بروکراسی اداری به تاخیر افتد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد: توضیح صرف مسائل پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی در جلسات کافی نیست؛ دستگاه ها باید به شکل موردی و دقیق نسخه عملیاتی حل مسئله را ارائه دهند.
بهبودی با اشاره به چالش هایی مثل هماهنگی بین دستگاه ها، ارائه تسهیلات بانکی و تخصیص اعتبارات ابراز داشت: اگر درجایی به بن بست خوردیم باید اقدام و حرکت جدیدی انجام دهیم تا از این بن بست خارج شویم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: این سازمان به عنوان دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان همواره پشتیبان دستگاه ها برای رفع مشکلات و موانع پیشرفت پروژه ها است.