رییس شورای اخلاق پزشکی روسیه استعفا داد / واکسن کرونای پوتین فاقد ھرگونە اعتبار پزشکی است.
رییس شورای اخلاق پزشکی روسیه استعفا داد / واکسن کرونای پوتین فاقد ھرگونە اعتبار پزشکی است.
آرمان تبریز-پروفسور الکساندر چوچالین» پس از حمله شدید به واکسن Sputnik V هم زمان با ثبت رسمی آن از سمت خود استعفا کرد.

آرمان تبریز-پروفسور الکساندر چوچالین» پس از حمله شدید به واکسن Sputnik V هم زمان با ثبت رسمی آن از سمت خود استعفا کرد.

در میان شک و تردیدهای کارشناسان نسبت به ساخت واکسن ضدکرونا توسط روسیه، چوچالین درباره ایمنی آن تشکیک کرده بود و به طور خاص انگشت اتهام خود را متوجه دو پزشکی کرد که اخلاقیات را بر سر عجله در تولید واکسن زیرپا گذاشته‌اند.

بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت، واکسن مرکز ملی اپیدمولوژی و م

یکروبیولوژی روسیه تاکنون تنها در قالب مرحله نخست ارزیابی بر روی دو گروه ۹ نفره و یک گروه ۲۰ نفره (مجموعا ۳۸ نفر) آزمایش شده است.
این گزارش حاکیست که در حال حاضر تنها سه واکسن اروپایی و آمریکایی دانشگاه آکسفورد، شرکت مُدرنا و بیون‌تک در حال گذراندن مرحله سوم ارزیابی بالینی خود هستند. همچنین سه واکسن چینی نیز در حال طی مرحله سوم ارزیابی خود قرار دارند.
در واقع روسیه واکسنی را ثبت کرده است که نه تنها مراحل ارزیابی بالینی خود را به اتمام نرسانده بلکه از این نظر از واکسن های اروپایی و آمریکایی و چینی نیز دو مرحله عقب تر است!

پس دلیل عجله ی پوتین برای ثبت رسمی این واکسن چه بوده است؟

جواب را می توان در اسم واکسن جست و جو کرد Sputnik نام اولین ماهواره ی جهان بود که در سال ۱۹۵۷ توسط شوروی به فضا پرتاب شد و واکسنی که قرار بود همچون ماهواره ی اسپوتنیک اولین باشد , اولین واکسن ثبت شده ی کرونا در جهان آن هم به هر قیمتی و حتی بدون طی کردن کامل مراحل ارزیابی بالینی

از این رو این واکسن را صرفا می توان یک نمایش سیاسی و تبلیغاتی خواند و نه دستاورد پزشکی