دادستان مراغه: قاتلین جوان ۳۴ ساله در مراغه شناسایی و دستگیر شدند
دادستان مراغه: قاتلین جوان ۳۴ ساله در مراغه شناسایی و دستگیر شدند
آرمان تبریز-دادستان مراغه گفت: قاتلین جوان 34 ساله در مراغه شناسایی و دستگیر شدند.

آرمان تبریز-دادستان مراغه گفت: قاتلین جوان ۳۴ ساله در مراغه شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، نادر نجد در تشریح چگونگی و چرایی این قتل افزود: پیرو کشف جسدی سوخته در اواسط سال ۹۸ در حاشیه یکی از روستاهای شهرستان مراغه پرونده امر به بازپرسی ویژه قتل ارجاع پس از تحقیقات مشخص گردید جسد متعلق به جوان ۳۴ ساله می باشد که پس از قتل سوزانده شده است. نهایتاً با جدیت بازپرس شعبه اول و اقدامات قضایی ،۴نفر دستگیرو به اتهام مشارکت در قتل عمدی روانه زندان شدند.
دادستان مراغه انگیزه این قتل را ناموسی عنوان کرد.