رفع مشکل و بازگشت به چرخه تولید ۴۱ واحد تولیدی و صنعتی با نظارت تشکیلات قضایی آذربایجانشرقی
رفع مشکل و بازگشت به چرخه تولید ۴۱ واحد تولیدی و صنعتی با نظارت تشکیلات قضایی آذربایجانشرقی
آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: تا به امروز با نظارت تشکیلات قضایی استان 24 واحد در استان مشکلاتشان حل شده و 17 واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته اند.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: تا به امروز با نظارت تشکیلات قضایی استان ۲۴ واحد در استان مشکلاتشان حل شده و ۱۷ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته اند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، موسی خلیل اللهی در گفت و گو با خبرنگاران در رابطه با مشکلات واحدهای تولیدی استان و اینکه چه تعداد از این واحدها از طریق تشکیلات قضایی استان احصاء شده است، اظهار داشت: بنا بر دستورالعمل صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در دادگستری های سراسر استان ستادی با عنوان ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی دادگستری های استان با مشارکت سازمان های ذیربط تشکیل و ریاست آن با رئیس کل دادگستری استان بوده و موظف به بررسی مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی و رفع آن درحدّ توان است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی دادگستری های استان جزو ستاد های برتر استان بوده و عملا هر ماه و موضوعات به صورت مصداقی بررسی می شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افزود: این ستاد در دو محور بررسی مشکلات واحدهایی که مسائلشان قابل حل بوده و واحدهایی که ورشکسته شده اند، اقداماتی را انجام داده است.
وی ادامه داد: در رابطه با واحد هایی که مشکل دارند اما مساله آنها قابل حل بوده، سعی کردیم از طریق سازمان های مربوطه مشکلاتشان را رفع کنیم و تا به امروز ۲۴ واحد در استان مشکلاتشان حل شده و فعال هستند.
خلیل اللهی با بیان اینکه گاها برخی واحد ها مشکلشان حل نشده و منجر به ورشکستگی شده اند که اصولا پس از طی مراحل تصفیه ورشکستگی دارایی بین غرما تقسیم می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله که یکی از نیاز های اصلی جامعه اشتغال بوده در کنار وظیفه اصلی و طی مراحل تصفیه کارخانه به منظور جلوگیری از بیکاری کارگران و خط تولید به افراد دارای توانای علمی و فنی اجاره داده می شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در دو سال گذشته ۱۷ واحد از این طریق عهده دار و با مشارکت دیگر سازمان ها مشکلشان رفع و به افراد دارای صلاحیت سپرده شده و در حال حاضر فعال بوده و تولید ادامه دارد و حتی در برخی واحدها صادرات نیز انجام می شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد: تشکیلات قضایی استان این اقدامات را انجام داده و بر خود وظیفه می داند با هم افزایی از بیکاری کارگران و رکود اقتصادی جلوگیری کند.