احیای هویت شهر تبریز هدف اصلی احداث پارک بزرگ است
احیای هویت شهر تبریز هدف اصلی احداث پارک بزرگ است
آرمان تبریز،معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: پارک، مشخصات و تعاریف مشخص خود را دارد و بایستی هویت اصلی باغات پارک بزرگ حفظ شود تا نتیجه بهتری کسب کنیم.

آرمان تبریز،معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: پارک، مشخصات و تعاریف مشخص خود را دارد و بایستی هویت اصلی باغات پارک بزرگ حفظ شود تا نتیجه بهتری کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛جواد رحمتی در جلسه بررسی طرح‌های مشاورین پروژه پارک بزرگ اظهار داشت: مشاوران پروژه‌های بایستی فارغ از کارهای کلیشه‌ای، نسبت به بروز کردن اطلاعات و پیاده‌کردن نمونه‌های بروز دنیا پیشقدم بوده و یک رویکرد جدید داشته باشند.

او ادامه داد: این منطقه بالذات دارای فضای سبز گسترده‌ای است و افزایش سرانه‌ای در این منطقه صورت نمی‌گیرد.

معاون فنی و عمرانی استاندار با اشاره به خصوصیت منحصر به فرد پارک بزرگ خاطرنشان کرد: پارک بزرگ تبریز در قیاس با نمونه‌های مشابه خارجی طرحی ویژه و منحصربفرد در جوار زمین‌های کشاورزی است، اما خیابان‌کشی و جدول گذاری برای کشاندن مردم به این پارک کار اشتباهی است.
او ادامه داد: نباید به بهانه ساخت پارک برای مردم هژمونی منطقه را تخریب کنیم که البته سازمان محیط زیست و جهادکشاورزی نیز در این زمینه نگرانی‌هایی دارند.
رحمتی با اشاره به آبگیری دریاچه پارک بزرگ نیز گفت:ستاد احیا دریاچه اورمیه، آبگیری دریاچه پارک بزرگ را استثنا کرده و قرار شده آبگیری در این دریاچه اتفاق بیافتد ولی با این شرط که در غیر فصل کشاورزی این آب رهاسازی شود.
او ادامه داد: یک پیشنهاد برای آبگیری دریاچه پارک بزرگ، زه‌آب تبریز است که ۳۰۰ لیتر در ثانیه برآورد ما است و می‌تواند برای تامین آب پارک بزرگ مد نظر قرار بگیرد.

معاون فنی و عمرانی استاندار در پایان تأکید کرد: مشاورین پروژه‌ بایستی فارغ از کارهای کلیشه‌ای، نسبت به بروز کردن اطلاعات و پیاده‌کردن نمونه‌های بروز دنیا در این پروژه پیشقدم باشند.