آذربایجان شرقی در تولید میوه جایگاه پنجم کشور را دارد
آذربایجان شرقی در تولید میوه جایگاه پنجم کشور را دارد
آرمان تبریز-رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ::آذربایجان شرقی در تولید میوه جایگاه پنجم کشور را دارد.

آرمان تبریز-رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ::آذربایجان شرقی در تولید میوه جایگاه پنجم کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار ما ازتبریز؛رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان ۱۱۲ هزار و۱۴۴ هکتار باغ درختان مثمر دارد که معادل ۴.۱۸ درصد سطح باغات کشور است، گفت: استان از نظرسطح زیر کشت باغ های میوه رتبه ششم و از لحاظ تولید محصول رتبه پنجم کشور را در اختیار داریم.

مهندس اکبر فتحی درگفتگو باخبرنگاران اظهار کرد: براساس آخرین آمار، محصولات عمده استان شامل سیب با سطح باروری ۳۲ هزار و ۱۲۹ هکتار،  انگور با سطح باروری ۱۷ هزار و۵۲ هکتار،  زردآلو با سطح باروری ۱۱ هزار و ۱۱۸هکتار، بادام با سطح باروری ۹ هزار و ۲۶۱ هکتاروگردو با سطح باروری هشت هزار و ۹۰۴ هکتار است.

وی افزود:آذربایجان شرقی درتولیدزردآلورتبه اول،سیب، بادام،گوجه،آلو،توت،سماق،زغال خته،آلبالووسنجد رتبه دوم وتولیدانگوروگلابی رتبه سوم رادارد.

مهندس فتحی همچنین اضافه کرد: آذربایجان شرقی درتولید گردو، گیلاس، فندق و گل محمدی نیز رتبه پنجم کشور را دارد.

وی درخصوص وضع باغهای گوجه وآلودرآذربایجان شرقی گفت: سطح زیر کشت باغ های گوجه وآلو سه هزار و۹۴ هکتار بوده و باتولید بیش از۲۵هزار و۶۸۹ تن رتبه دوم رادرسطح کشوربه خود اختصاص داده است.

وی افزود: حدود ۷۰درصدگوجه وآلو معادل ۱۸هزارتن به صورت  خشکباری درصنایع غذائی استان فرآوری وبرای مصرف به استان های همجواروکشورهای همسایه صادر می شود وحدود ۳۰ درصد معادل هفت هزار و۷۰۰ تن به صورت تازه خوری در داخل  استان و استان های همجوار مصرف می شود.

مهندس فتحی گفت: شهرستان مراغه از مجموع بیش از هزار و ۴۷۲ هکتار از باغات گوجه وآلو، حدود۴۷درصد سطح زیر کشت را در اختیار دارد و شهرستان مرندوتبریزدررتبه های دوم و سوم قرار دارند.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: متوسط تولید گوجه وآلو هشت تن درهکتار می باشد.