صادقیان مدیرعامل هلدینگ بنیان دیزل شد
صادقیان مدیرعامل هلدینگ بنیان دیزل شد
آرمان تبریز-محمدرضا زنوزی مطلق مالک گروه سرمایه گذاری دریک در حکمی غلامرضا صادقیان از مدیران برتر اقتصادی را به عنوان مدیرعامل هلدینگ بنیان دیزل منصوب کرد.

 

آرمان تبریز-محمدرضا زنوزی مطلق مالک گروه سرمایه گذاری دریک در حکمی غلامرضا صادقیان از مدیران برتر اقتصادی را به عنوان مدیرعامل هلدینگ بنیان دیزل منصوب کرد.

صادقیان از مدیران با سابقه صنعتی و اقتصادی کشور محسوب می شود که سابقه مدیرعاملی در ایران خودرو تبریز، هپکو و آمیکو را در سابقه خود دارد.

وی از این پس در راس شرکت هایی چون رخش خودرو و ماشین سازی یاقوت خواهد نشست.

نتظار می رود با توجه به سابقه درخشان صنعتی صادقیان، بخش خودروسازی گروه سرمایه گذاری دریک فروغ بیش از پیش داشته باشد.

شرکت معظم بنیان دیزل یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ زیرنظر صادقیان از جمله شرکت های بورسی مستقر در استان می باشد.