سقوط یک هواپیمای مسافربری هند حین فرود آمدن
سقوط یک هواپیمای مسافربری هند حین فرود آمدن
آرمان تبریز-هواپیمای مسافربری ایر ایندیای هند که از دبی عازم هند شده بود با صدونودویک مسافر در فرودگاه کلکته حین فرود آمدن سقوط کرد.

آرمان تبریز-هواپیمای مسافربری ایر ایندیای هند که از دبی عازم هند شده بود با صدونودویک مسافر در فرودگاه کلکته حین فرود آمدن سقوط کرد.به گزارش  خبرنگار ما به نقل از خبرگزاری رویترز، یک هواپیمای مسافربری هند حین فرود آمدن سقوط کرد.

هواپیمای مسافربری ایر ایندیای هند که از دبی عازم هند شده بود با صدونودویک مسافر در فرودگاه کلکته حین فرود آمدن سقوط کرد.

هنوز اطلاعی از تلفات و خسارات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.