بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان آذربایجان شرقی
بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-روز خبرنگار زیر سایه کرونا؛ مدافعان آگاهی در جبهه سلامت و دانایی ؛پایین آمدن آستانه تحمل مدیران؛ سرآغاز سد شدن شفافیت امور،پایین آمدن بی‌سابقه آستانه تحمل مدیران نسبت به کوچکترین نقد و اعتراضی، راه را بر اصلاح امور و تعالی مجموعه‌ها می بندد. وجود مدیرانی که رسانه‌ها را بلندگوی تبلیغاتی خود تصور کرده و فقط در شرایط نیاز به آنها رجوع می‌کنند، شایسته شهری با سابقه رسانه‌ای ما نیست.

آرمان تبریز-روز خبرنگار زیر سایه کرونا؛ مدافعان آگاهی در جبهه سلامت و دانایی ؛پایین آمدن آستانه تحمل مدیران؛ سرآغاز سد شدن شفافیت امور،پایین آمدن بی‌سابقه آستانه تحمل مدیران نسبت به کوچکترین نقد و اعتراضی، راه را بر اصلاح امور و تعالی مجموعه‌ها می بندد. وجود مدیرانی که رسانه‌ها را بلندگوی تبلیغاتی خود تصور کرده و فقط در شرایط نیاز به آنها رجوع می‌کنند، شایسته شهری با سابقه رسانه‌ای ما نیست.حفظ جایگاه و شان رسانه‌ها، هرچند همواره برای بعضی، تلخی‌هایی به همراه داشته اما در نهایت این روشنگری و آگاهی افزایی به نفع جامعه و مردم خواهد بود.

از یاد نبریم به گواهی تاریخ، هر زمان اطلاع رسانی شفاف، دقیق و به‌هنگام صورت گرفته، شاهد همراهی مردم با مسیر صعب اما ممکن تعالی کشور بوده ایم.همچنین در کنار عدم همراهی برخی متولیان با رسانه‌ها، شکایت از رسانه‌ها به جهت انتشار هر سخن و کلام و تصویری، راه را بر شفافیت امور می‌بندد و فضایی ایجاد می‌کند که ثمره جز پشیمانی ندارد.