نام نویسی بیمه شدگان کارگاه ها و اخذ شماره بیمه، غیرحضوری شد
نام نویسی بیمه شدگان کارگاه ها و اخذ شماره بیمه، غیرحضوری شد
آرمان تبریز-امکان ارائه غیرحضوری برخی از خدمات مربوط به فرآیند نام نویسی متمرکز مخاطبان ، شامل نام نویسی برای اولین بار و بروزرسانی ارتباط بیمه ای فراهم گردید.

آرمان تبریز-امکان ارائه غیرحضوری برخی از خدمات مربوط به فرآیند نام نویسی متمرکز مخاطبان ، شامل نام نویسی برای اولین بار و بروزرسانی ارتباط بیمه ای فراهم گردید.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،جعفر سمساری، مدیر کل تآمین اجتماعی استان با اعلام این خبر، اذعان داشت در راستای تعمیم و توسعه ارائه خدمات از طریق سامانه متمرکز خدمات غیرحضوری و با هدف کاهش بار مراجعات به واحدهای اجرائی، تسهیل در انجام امور و افزایش سطح رضایت مخاطبان، امکان ارائه غیرحضوری برخی از خدمات مربوط به فرآیند نامنویسی متمرکز مخاطبان، شامل نامنویسی برای اولین بار و بروزرسانی ارتباط بیمه¬ای، فراهم گردیده و از این پس، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی می توانند بدون مراجعه به شعب‏‏‏ و یا کارگزاری  های رسمی سازمان، از طریق درگاه eservices.tamin.ir نسبت به درخواست نامنویسی نیروی کار شاغل در کارگاه یا کارگاه¬های تحت پوشش خود اقدام نمایند.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه کارفرمایانی می توانند از این خدمات استفاده نمایند که دارای توافقنامه تنظیم و ارسال لیست اینترنتی با سازمان بوده و اطلاعات آنها در پورتال مخاطبان موجود باشد، افزود،کارفرما می بایست در صورت استخدام و اشتغال به کار نیروی کار جدید، انتقال و جابجائی افراد شاغل در سطح کارگاه های یک کارفرما و نیز تغییر شعبه تامین اجتماعی که ممکن است ناشی از جابجائی کارگاه و یا تغییرات محدوده عملکرد شعب تامین اجتماعی باشد، نسبت به ارائه درخواست نام نویسی غیرحضوری اقدام نماید: