برگزاری دیدار مردمی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی
برگزاری دیدار مردمی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به همراه مسئولین قضایی 74 پرونده قضایی از سراسر استان را بررسی کرد.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به همراه مسئولین قضایی ۷۴ پرونده قضایی از سراسر استان را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان سه شنبه این هفته نیز طریق روال گذشته، در راستای رسیدگی به مشکلات قضایی و حقوقی شهروندان استان به همراه دادستان مرکز استان، معاونین قضایی و رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز با تعداد ۷۴ نفر به صورت مجزا در دفتر کاری شان با حفظ فاصله اجتماعی دیدار نمودند.