تفویض صدور گواهی مبدا حوزه اوراسیا به منطقه آزاد ارس
تفویض صدور گواهی مبدا حوزه اوراسیا به منطقه آزاد ارس
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از تفویض اختیار صدور گواهی مبدا حوزه اوراسیا از اتاق بازرگانی به منطقه آزاد ارس خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از تفویض اختیار صدور گواهی مبدا حوزه اوراسیا از اتاق بازرگانی به منطقه آزاد ارس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محسن نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با این خبر گفت: براساس ماده ۶ قانون مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد ایران مصوب ۱۹/۲/۷۳ وزرای عضور شورای عالی مناطق مبنی بر تفویض اختیار صدور گواهی مبدا در مناطق آزاد،و طی مکاتباتی که با سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران داشتیم صدور گواهی مبداء حوزه اوراسیا به سازمان منطقه آزاد ارس تفویض شد.

نریمان در ادامه افزود: با توجه به اینکه صادرات کالاهای حوزه اوراسیا نیاز به اخذ گواهی مبدا اوراسیا از اتاق بازرگانی صنایع و معادن آذربایجان شرقی داشت و بعلت زمانبر بودن تردد جهت اخذ این مجوز از اتاق بازرگانی تبریز و ایجاد مشکلاتی برای بازرگانان مذاکراتی با اتاق بازرگانی تبریز انجام گرفت و بر اساس تفویض اختیار اخذ شده مقرر شد گواهی مبدا حوزه اوراسیا در مطنقه آزاد ارس صادر شود.