مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد
مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد
آرمان تبریز-طی حکمی صدیف آزادمرد دمیرچی بعنوان مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد.

آرمان تبریز-طی حکمی صدیف آزادمرد دمیرچی بعنوان مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد.

به گزارش  خبرنگار ما  در تبریز،طی حکمی ازسوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس صدیف آزادمرد دمیرچی بعنوان مدیر غذا و داروی این سازمان معرفی شد.

نظارت دقیق بر عملکرد واحدها، گزارش دهی و برنامه ریزی برای کاهش انحراف از برنامه ها، اهداف تعیین شده بویژه در مورد کالاهای بهداشتی و سلامت محور؛ نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های غذا و دارو، نظارت بر نحوه اطلاع رسانی و شفاف سازی اطلاعات و انتقال به ذینفعان، استفاده از فرصت همکاری های بین بخشی برای پیشبرد اهداف نظام سلامت، بهبود فرایندهای مرتبط با امور نظارتی در کمیته ها و کمیسیون های حوزه سازمان، استفاده بهینه از ابزارهای مدیریت اطلاعات برای فعالیت های نظارتی، رسیدگی به انجام ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید توزیع و نگهداری مواد غذایی دارویی ارایشی و بهداشتی بخشی از وظایفی است که محسن نریمان طی این حکم خطاب به دکتر صدیف آزاد مرد بر آن تاکید داشته است.

گفتنی است دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی مسئولیت هایی از جمله عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، نایب رئیس کمیته فنی فرعی TC34/SC11″فرآوردهای غذایی-روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی” و رئیس کمیته فنی متناظر کدکس روغنها و چربیهای سازمان استاندارد ایران؛ عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز را در رزومه کاری خود دارد.