توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹تبریز؛  اتمام عملیات زیرسازی و جدول گذاری رمپ شرقی بلوار ۶۵ متری خاوران
توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹تبریز؛  اتمام عملیات زیرسازی و جدول گذاری رمپ شرقی بلوار ۶۵ متری خاوران
آرمان تبریز- عملیات زیر سازی و جدول گذاری رمپ شرقی بلوار ۶۵ متری خاوران به بلوار شهدای غواص، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۹ به اتمام رسیده است.

آرمان تبریز- عملیات زیر سازی و جدول گذاری رمپ شرقی بلوار ۶۵ متری خاوران به بلوار شهدای غواص، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۹ به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرنگار ما ازتبریز؛  سیروس قراچور لو معاون فنی و عمرانی منطقه با اشاره به اهداف اجرای این پروژه اظهار داشت: هدف از اجرای رمپ شرقی بلوار ۶۵ متری خاوران، فراهم ساختن امکان دسترسی شهروندان از اتوبان پیامبر اعظم (ص) به بلوار شهدای غواص می باشد.

وی تصریح کرد: عملیات جدول گذاری رمپ شرقی بلوار ۶۵ متری خاوران به بلوار شهدای غواص به طول ۴۰۰ متر و همچنین زیرسازی آن توسط پیمانکاران این معاونت به اتمام رسیده و بزودی شاهد آسفالت ریزی این مسیر خواهیم بود.

قراچورلو با اشاره به مشخصات فنی این پروژه گفت:  طول این رمپ ۲۲۰ متر و عرض آن ۷/۳۰ متر است که در راستای احداث این رمپ، ۴۰۰ متر جدول گذاری، ۱۲۰۰ متر مکعب خاکبرداری، ۵۰۰ متر مکعب مصالح زیر ساز و ۲۵۰ متر مکعب مصالح اساس اجرا شده است.

لازم به ذکر است: برای آسفالت ریزی مسیر رمپ ۲۵۵ تن آسفالت پیش بینی شده است.