برگزاری مجمع عمومی سالیانه عادی بطور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری ارس
برگزاری مجمع عمومی سالیانه عادی بطور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری ارس
آرمان تبریز- مجمع عمومی سالیانه عادی بطور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ارس با حضور تمامی سهامداران، حسابرس قانونی و ناظران دبیرخانه کارگروه صندوق پژوهش و فناوری امروز بصورت ویدئو کنفرانس در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

آرمان تبریز- مجمع عمومی سالیانه عادی بطور فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ارس با حضور تمامی سهامداران، حسابرس قانونی و ناظران دبیرخانه کارگروه صندوق پژوهش و فناوری امروز بصورت ویدئو کنفرانس در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این مجمع در ابتدا مدیرعامل صندوق گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده از قبیل تدوین آئین نامه ها، راه اندازی دفتر، صدور ضمانت نامه و ارائه تسهیلات به شرکت های فناور و همچنین برنامه های عملیاتی سال ۹۹ را به سهامداران ارائه نمود و پس از بررسی و اظهار نظر حسابرس قانونی صورت های مالی ۹۸ این صندوق تصویب شد.

جذب سهامداران جدید و تادیه سرمایه صندوق از دیگر مصوبات این مجمع بود.