قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: لازمه موفقیت در پیشگیری اعتقاد به اصول پیشگیری است
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: لازمه موفقیت در پیشگیری اعتقاد به اصول پیشگیری است
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: برای موفقیت در امر پیشگیری و مقابله باید به اصول پیشگیری و شفاف‌سازی معتقد باشیم.

آرمان تبریز-قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: برای موفقیت در امر پیشگیری و مقابله باید به اصول پیشگیری و شفاف‌سازی معتقد باشیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رضا مسعودی فر در نشست راهکارهای پیشگیری از ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیرمجاز آذربایجان شرقی با تاکید بر موضوع پیشگیری در رابطه با ساخت و سازهای غیر مجاز، اظهار داشت: اگر تا به امروز در این خصوص موفق نبوده ایم به دلیل این بوده که به اصول پیشگیری اعتقادی نداریم و تنها شعار می دهیم.
وی افزود: باید به اصول پیشگیری و شفاف‌سازی معتقد باشیم و لازمه پیشگیری بحث پاسخگویی است اگر پاسخگو نباشیم با مشکل مواجه خواهیم شد و تقصیرات را بر گردن دیگران خواهیم انداخت، اگر در پیشگیری موفق باشیم در مقابله نیز موفق خواهیم بود.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در بحث پیشگیری مسئولیت اصلی مربوط به دستگاه های اجرایی است نه صرفا دستگاه قضایی، اضافه کرد: انشعابات موقت باید تعیین تکلیف شوند و بر اساس قانون شرکت های خدمات رسان از زمان مقرر در قانون به بعد مو ظف به ارائه انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز نیستند.