مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه کاهش ۵۰ درصدی هزینه های شرکت در چهار ماهه اول سالجاری
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه کاهش ۵۰ درصدی هزینه های شرکت در چهار ماهه اول سالجاری
خبرگزاری آریا-مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب افزود: یکی از اهداف شرکت با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، حذف هزینه های زاید و توجه به درامد زایی است که این هدف با همکاری و همفکری تمامی معاونتها و مدیریتها در شرکت ممکن خواهد بود و با تلاش تمامی همکاران بحمدالله در چهار ماهه اول سالجاری نسبت به چهار ماهه سال گذشته با 50 درصد کاهش هزینه ها مواجه بودیم.

خبرگزاری آریا-مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب افزود: یکی از اهداف شرکت با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، حذف هزینه های زاید و توجه به درامد زایی است که این هدف با همکاری و همفکری تمامی معاونتها و مدیریتها در شرکت ممکن خواهد بود و با تلاش تمامی همکاران بحمدالله در چهار ماهه اول سالجاری نسبت به چهار ماهه سال گذشته با ۵۰ درصد کاهش هزینه ها مواجه بودیم.
به گزارش خبرنگار ما ،وی اظهار داشت: در استای همفکری بیشتر کارکنان شرکت در این خصوص فراخوان ارائه راهکار کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در شرکت اجرایی شد که راهکارهای مهمی ارائه شد و هم اکنون پیشنهادات منتخب در حوزه های مربوطه در مرحله مطالعه و امکان سنجی قرار دارند تا کارشناسی و تایید و اجرایی گردند.