هلال احمر تبریز بایددر شأن شهرستان تبریز باشد
هلال احمر تبریز بایددر شأن شهرستان تبریز باشد
آرمان تبریز-فرماندار تبریز درجلسه معارفه رییس جدید جمعیت هلال احمر شهرستان گفت: هلال احمر تبریز باید از نظر ساختار سازمانی در شأن شهرستان تبریز باشد.

آرمان تبریز-فرماندار تبریز درجلسه معارفه رییس جدید جمعیت هلال احمر شهرستان گفت: هلال احمر تبریز باید از نظر ساختار سازمانی در شأن شهرستان تبریز باشد.

به گزارش خبرنگار ما، مهدوی در جلسه معارفه رییس جدید جمعیت هلال احمر شهرستان گفت: اعتقاد به کار جمعی و هماهنگی با ادارات از نقاط قوت هلال احمر می باشد.

وی افزود: در تبریز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و ویژگی های طبیعی بایستی هلال احمر جایگاه ویژه ای داشته باشد و از سوی دیگر این جمعیت نیز باید با نهایت توان در کنار افزایش توانمندی های خود در سایر حوزه ها، برای آموزش عمومی و آشنایی بیشتر شهروندان با الزامات مواقع امداد و بحران، اقدام نماید.

در این دیدار که با حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان صورت گرفت، “محمد یوسفی پورماجد” به عنوان رییس جدید جمعیت هلال احمر شهرستان معرفی و از زحمات “صمد شریفی” قدردانی گردید.