از امروز قطعی آب در تبریز نخواهیم داشت
از امروز قطعی آب در تبریز نخواهیم داشت
فرماندار تبریز گفت:با اقدامات ضربتی صورت گرفته از امروز دیگر قطعی آب در تبریز نخواهیم داشت.

فرماندار تبریز گفت:با اقدامات ضربتی صورت گرفته از امروز دیگر قطعی آب در تبریز نخواهیم داشت.

مهدوی افزود: بنا به اعلام مدیران مربوطه، با تدابیر اتخاذ شده و اقدامات ضربتی صورت گرفته جهت افزایش تولید آب و با همراهی مردم عزیز در صرفه جویی مصرف آب، انشالله از امروز قطعی آب در تبریز نخواهیم داشت.