عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز: ایجاد روند مشخص حمایتی، به گسترش دامنه فعالیت‌های هنری می انجامد
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز: ایجاد روند مشخص حمایتی، به گسترش دامنه فعالیت‌های هنری می انجامد
  آرمان تبریز-عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: تدوین روند مشخص و شفاف حمایت از هنرمندان و آثار هنری، به کسب نتیجه موثر ثمر بخش از فعالیت های هنری خواهد انجامید.

آرمان تبریز-عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: تدوین روند مشخص و شفاف حمایت از هنرمندان و آثار هنری، به کسب نتیجه موثر ثمر بخش از فعالیت های هنری خواهد انجامید.

به گزارش خبرنگارما درتبریز، فرج محمدقلیزاده، در نشست هم اندیشی تدوین دستورالعمل حمایت از گروه های هنری، با بیان اینکه اقدامات متعددی برای تدوین چنین آئین نامه ای در حال پیگیری است، افزود: در نشست های مختلفی که با روسای کمیسیون های فرهنگی شوراهای کلانشهرها و حتی خود هنرمندان داشتیم، دریافتیم که اصلی ترین مشکل در خصوص نحوه حمایت از هنرمندان و آثار هنری، فقدان آئین نامه ای شفاف است.

وی اضافه کرد: تلاش ما بر این پایه است که با مشورت جویی از هنرمندان، کلیات آئین نامه ای در این خصوص تدوین شود تا زمینه حمایت شفاف، قانونی و بدون حاشیه از همه هنرمندان و. گسترش این فعالیتهای هنری فراهم آید.

محمدقلیزاده تاکید کرد: به باور ما، حتی قانون بد از بی قانونی بهتر است و اگر به این سمت حرکت کنیم، چهارچوب قانونی این مجال ارزشمند را می دهد که هنرمندان و نهادهای متولی، دچار خسران و هزینه کردهای مازاد نشوند.

به گفته وی، این شیوه نامه می تواند زمینه ساز فعالیت بهتر و اثرگذارتر چرخه مدیران فرهنگی و هنرمندان شود و این به غنا و رشد فعالیت های فرهنگی کمک می کند.

وی ادامه داد: در کنار همین بستر هست که آثار هنری تولید شده نیز، می تواند اثربخش و موثر باشد و زمینه برای خلق آثار ماندگاری که به هویت بخشی بهتر به شهر کمک کند.

این عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز از عموم هنرمندان خواست در تدوین این شیوه نامه، یاری بخش کمیسیون فرهنگی و مدیریتی فرهنگی شهرداری تبریز باشند.