مرکز علمی و کاربردی شهرداری تبریز در کشور رتبه نخست را کسب کرد
مرکز علمی و کاربردی شهرداری تبریز در کشور رتبه نخست را کسب کرد
آرمان تبریز-مرکز آموزش جامع علمی کاربردی شهرداری تبریز موفق به کسب عنوان برترین مرکز علمی و کاربردی در کشور شد.

آرمان تبریز-مرکز آموزش جامع علمی کاربردی شهرداری تبریز موفق به کسب عنوان برترین مرکز علمی و کاربردی در کشور شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹ خبر داد و افزود: بر اساس اعلام این نتایج، مراکز آموزشی شهرداری تبریز و ماشین سازی تبریز رتبه های یکم و دوم ده مرکز برتر کشور را کسب کردند.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در این خصوص ابراز داشت: برای سومین سال متوالی در سال ۱۳۹۹ و با مشارکت مراکز آموزش علمی­ کاربردی، واحدهای ستادی و استانی این دانشگاه، مراکز آموزشی ارزیابی و سطح  بندی شدند که نتایج آن در سامانه سطح ‌بندی به نشانی crs.uast.ac.ir با دسترسی اختصاصی در اختیار هر کاربر قرار گرفته است.

او ادامه داد: در فرآیند مذکور مراکز بر اساس مدلی مشتمل بر ۸ عامل، ۵۸ ملاک و ۱۸۳ نشانگر ارزیابی و با احتساب امتیازات کسب شده، تعیین سطح شدند که بر این نتایج ۲۲۵ مرکز در سطح دو، ۲۳۵ مرکز در سطح سه و ۱۸ مرکز در سطح چهار قرار گرفتند.

محمدزاده افزود:  بدیهی است سطوح تعیین شده مبین وضعیت جاری هر یک از مراکز آموزش علمی کاربردی بوده و نتایج حسب سطح عملکرد و میزان تحقق توصیه ­های اصلاحی؛ در ارزیابی ­های بعدی متغیر است.

او عنوان کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی متناسب با نتایج کسب شده، براساس نتایج حاصل از ارزیابی سال جاری در سطوح چهارگانه و زیر سطح‌های مربوط به آن تعیین وضعیت شده و سپس باتوجه به سیر تحولی عملکرد سال جاری در قیاس با ارزیابی گذشته بسته به میزان تغییر نمره در یکی از حالت‌های پیشرفت، مانا و پسرفت قرار گرفتند.

سلطانی، رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری تبریز نیز  این موفقیت  بزرگ  را  حاصل  تلاش  جمعی  تمامی  همکاران  و اساتید  دانسته  و این افتخار  را برای  استان  و ادامه  مسیر  آموزش  بسیار  ارزشمند  و با اهمیت  عنوان کرد.