فرماندار تبریز: شوراها به عنوان نمایندگان مردم، مشکلات، کمبودها و نارسایی ها را به مسئولان امر انعکاس دهند
فرماندار تبریز: شوراها به عنوان نمایندگان مردم، مشکلات، کمبودها و نارسایی ها را به مسئولان امر انعکاس دهند
آرمان تبریز-فرماندار تبریز در جلسه شورای اسلامی شهرستان گفت: شوراهای اسلامی بعنوان نمایندگان مردم و بازوهای وزارت کشور، از کارآمدترین نظام ها برای رفع مشکلات مردم هستندکه در چارچوب وظایف قانونی مشخص شده می توانند در این مسیر قدم های مفیدی برداشته و بسیاری از مشکلات شهرستان را حل کنند.

آرمان تبریز-فرماندار تبریز در جلسه شورای اسلامی شهرستان گفت: شوراهای اسلامی بعنوان نمایندگان مردم و بازوهای وزارت کشور، از کارآمدترین نظام ها برای رفع مشکلات مردم هستندکه در چارچوب وظایف قانونی مشخص شده می توانند در این مسیر قدم های مفیدی برداشته و بسیاری از مشکلات شهرستان را حل کنند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بهروز مهدوی با تأکید بر اینکه شوراهای اسلامی مشکلات، کمبودها و نارسایی ها را به مسئولان امر انعکاس دهند، افزود: برخی از نارضایتی ها بدلیل عمل نکردن به وعده های داده شده و یا اظهارات و دادن وعده هایی خارج از وظایف و اختیارات قانونی است که موجب افزایش انتظارات و عملی نشدن آنها موجب بروز نارضایتی در بین شهروندان می شود.

وی ادامه داد: افراد غیر مسئول از اظهار نظر در خصوص تقسیمات کشوری که از اختیارات وزارت کشور است، خودداری کنند.

در این جلسه موارد مربوط به دستور جلسه شامل جابجایی محل پلیس راه تبریز ـ آذرشهر، تملک محل اجرا پروژه پل سردرود و فاضلاب شهر باسمنج طرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.