با  تلاش متعهدانه و پیگیریهای همکار شرکت واحدتبریز؛کودک گمشده تحویل خانواده خود داده شد
با  تلاش متعهدانه و پیگیریهای همکار شرکت واحدتبریز؛کودک گمشده تحویل خانواده خود داده شد
آرمان تبریز-با تلاش متعهدانه و پیگیریهای همکار شرکت واحد؛کودک گمشده تحویل خانواده خود داده شد.

آرمان تبریز-با تلاش متعهدانه و پیگیریهای همکار شرکت واحد؛کودک گمشده تحویل خانواده خود داده شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ کودکی که در یکی از اتوبوسهای مسیر۱۱۴  به تنهایی جا مانده بود با همکاری راننده این مسیر تحویل همکار واحد نظارت و بازرسی داده شده و با پیگیریها و تلاش همکار واحد نظارت و بازرسی آقای فرزین زارعی که با گشت زنی و پرس و جو از اصناف و کسبه در مسیر فوق موفق به پیدا کردن خانواده این کودک شده و با تحویل کودک این خانواده را از نگرانی درآورده است.