باحضور بموقع نیروهای آتش نشانی و همکاری شهروندان فهیم حریق اتوبوس مسیر ۱۱۰ ولیعصر مهار شد
باحضور بموقع نیروهای آتش نشانی و همکاری شهروندان فهیم حریق اتوبوس مسیر ۱۱۰ ولیعصر مهار شد
آرمان تبریزباحضور بموقع نیروهای آتش نشانی و همکاری شهروندان فهيم حریق اتوبوس مسیر ۱۱۰ ولیعصر مهار شد.

آرمان تبریزباحضور بموقع نیروهای آتش نشانی و همکاری شهروندان فهیم حریق اتوبوس مسیر ۱۱۰ ولیعصر مهار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،عصر امروز یکدستگاه اتوبوس متعلق به مسیر ۱۱۰ ولیعصر ( بخش خصوصی) در پایانه جمهوری اسلامی (بازار)در قسمت موتور دچار حریق شد.
این آتش‌سوزی بدون ایراد صدمه به مسافران و با همکاری شهروندان محترم و کسبه واصناف دلسوز و با حضور بموقع نیروهای آتش نشانی در محل مهار گردید.
علت اصلی حادثه در دست بررسی میباشد.
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از همکاری شهروندان عزیز و تلاش کارکنان آتش نشانی که در این خصوص متحمل زحمت شده اند نهایت قدردانی را مینماید.