بازدید دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طرح های عمرانی شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های آذرشهر و عجبشیر
بازدید دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طرح های عمرانی شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های آذرشهر و عجبشیر
آرمان تبریز-رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طرح های عمرانی شبکه های بهداشت و درمان آذرشهر و عجبشیر بازدید نمود.
آرمان تبریز-رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طرح های عمرانی شبکه های بهداشت و درمان آذرشهر و عجبشیر بازدید نمود.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز چهارشنبه بطور سرزده از شبکه های بهداشت و درمان آذرشهر و عجبشیر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز وی در این سفر یک روزه ابتدا با کادر بیمارستان شهید مدنی آذرشهر دیدار نموده و سپس از مرکز ۱۶ ساعته غربالگری بیماریهای واگیر دار همچنین از سه طرح عمرانی بهداشتی تازه احداث شهر آذرشهر بازدید کرد. لازم به ذکر است دکتر صومی در بیمارستان در حال ساخت  شهرستان  آذرشهر نیز حضور یافته به بررسی روند ساخت این بیمارستان  و مشکلات موجود پرداخت.  گفتنی است دکتر صومی در شبکه بهداشت و درمان عجبشیر نیز حضور یافته  و از بیمارستان جدید الاحداث و بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان عجبشیر بازدید کرد.