نقش خانزاده‌های دولتی در سوءاستفاده از کاربران تلگرام باید بررسی شود
نقش خانزاده‌های دولتی در سوءاستفاده از کاربران تلگرام باید بررسی شود
آرمان ملت-نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بعضی از خبرهای فضای مجازی نشان از سوءاستفاده از کاربران تلگرام می‌دهد، گفت: نقش خانزاده‌های دولتی در سوءاستفاده از کاربران تلگرام باید بررسی شود.
آرمان ملت-نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بعضی از خبرهای فضای مجازی نشان از سوءاستفاده از کاربران تلگرام می‌دهد، گفت: نقش خانزاده‌های دولتی در سوءاستفاده از کاربران تلگرام باید بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از کاربران اپلیکیشن تلگرام مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، گفت: با توجه به خبرهای مستندی که در فضای مجازی در مورد اشکالات و سوءاستفاده تلگرام از کاربران شده است، از کمیسیون اصل نود درخواست می‌کنم به این موضوع رسیدگی کرده و علاوه بر این که نقش وزیر یا وزارت ارتباطات در این زمینه ‌‌‌‌‌‌‌را بررسی کند، سازمان بازرسی کل کشور هم این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید در دستورکار قرار دهد.

* باید مطابق مقررات مبالغ اضافی به مردم بازگردانده شود

وی افزود: موضوع کاربران اپلیکیشن تلگرام که مورد سوءاستفاده قرار گرفته موضوعی است که این روزها دست به دست در فضای مجازی از آن صحبت می‌شود؛ چراکه کلیپ و موشن گرافی‌هایی هم در این زمینه وجود دارد. درواقع عنوان شده مبالغ زیادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این اپلیکیشن از کاربران اخذ کرده است که باید مطابق مقررات مبالغ اضافی به مردم بازگردانده شود.

صاحبان قدرت و نفوذ نباید در اموال مردم دخل و تصرف داشته باشند

مقتدایی تصریح کرد: صاحبان قدرت و نفوذ نباید در اموال مردم دخل و تصرف داشته باشند و باید در صورت تأیید موضوع سوءاستفاده از کاربران تلگرام حقوق مردم رعایت شده و مبالغ اضافی بازگردانده شود. این در حالی است که از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهم به این موضوع ورود پیدا کرده و نقش وزارت ارتباطات و وزیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد بررسی قرار دهد.

نقش خانزاده‌های دولتی در این موضوع مشخص شود

وی در پایان گفت: در حال حاضر فضای مجازی تحت تأثیر خبر سوءاستفاده از کاربران تلگرام قرار گرفته است که در این رابطه باید نقش خانزاده‌های دولتی در این موضوع مشخص شود.