سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی و سرپرست امور اداری اتوبوسرانی منصوب شدند
سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی و سرپرست امور اداری اتوبوسرانی منصوب شدند
آرمان تبریز-مراسم معارفه سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی و سرپرست امور اداری با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران برگزار شد.

طی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه

سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی و سرپرست  امور اداری اتوبوسرانی منصوب شدند

آرمان تبریز-مراسم معارفه سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی و سرپرست امور اداری با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،در این مراسم مهندس غنی زاده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع را به عنوان بازوی سیاست‌گذار و عامل برنامه‌ریزی در هر سازمان دانست و افزود: تهیه، تدوین و ارزیابی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و استقرار تفکر برنامه‌ریزی و برنامه‌محوری در شرکت یکی از عمده فعالیتهای این معاونت می باشد و اگر برنامه های این معاونت به درستی اجرا گردد قطعا” شاهد پیشبرد اهداف شرکت خواهیم بود.
مهندس  غنی زاده در ادامه  تغییرات مدیریتی را  برای دستیابی به نقطه نظرات جدید و نو و استفاده از توانمندی حداکثری سایر افراد دانست و تصریح کرد: امید است در مدیریت جدید امور اداری نیز استفاده از روشهای نوین و ابتکاری در ساماندهی منابع انسانی و ایجاد بهره وری بیش از پیش عملیاتی گردد و مهمترین اولویت‌ کاری مجموعه امور اداری که  افزایش رفاه پرسنل می باشد مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
گفتنی است در پایان این مراسم طی احکامی از سوی مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل این شرکت ، آقای مهندس جباری به عنوان سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی و آقای فتح اله فولادیان بعنوان سرپرست جدید اموراداری منصوب شدند.