بازدید فرماندار تبریز از کارخانه ایران مایه
بازدید فرماندار تبریز از کارخانه ایران مایه
آرمان تبریز-فرماندار تبریز به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و جمعی از مدیران شهرستان از کارخانه ایران مایه تبریز بازدید کرد.
آرمان تبریز-فرماندار تبریز به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و جمعی از مدیران شهرستان از کارخانه ایران مایه تبریز بازدید کرد.
این بازدید با هدف برقراری ارتباط موثر با واحدهای تولیدی و مدیران آنها جهت رفع موانع تولیدی صورت گرفت.
بهروز مهدوی در این بازدید دستور داد در جلسه ای تخصصی با حضور ادارات مسئول، مشکلات این کارخانه بررسی و تسهیل لازم برای فعالیت آن صورت گیرد.