معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز مطرح کرد: عمده مشکلات مسیر بی‌آرتی برطرف شده است
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز مطرح کرد: عمده مشکلات مسیر بی‌آرتی برطرف شده است
 آرمان تبریز- معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: ۷۰ درصد معضلات مسیر بی‌آرتی که شامل ساماندهی ایستگاه‌ها نیز است، حل شده و تلاش معاونت فنی و عمرانی حل همه مشکلات مربوط است.
 آرمان تبریز- معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: ۷۰ درصد معضلات مسیر بی‌آرتی که شامل ساماندهی ایستگاه‌ها نیز است، حل شده و تلاش معاونت فنی و عمرانی حل همه مشکلات مربوط است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،، محمدحسین اسحقی در جلسه کمیته فنی بررسی مطالعات مسیر بی‌آر ‌تی با بیان مطلب فوق افزود: مشاور پروژه برای به‌سازی مسیر بی‌آرتی چندین  تکنولوژی و روش جدید ارائه کرده که بعد از بررسی توسط اعضای کمیته، مقرر شد با مطالعات بیشتر طرح های ارائه شده را طی آزمایش هایی بررسی کرده و بعد از تایید در مسیرهای بی آر تی انجام شود.

او ادامه داد: پیشنهاد کردیم که مشکلات هر بخش از مسیر به صورت جداگانه بررسی شده و در اختیار سازمان عمران قرار گیرد تا نسبت به جذب پیمانکار مربوط اقدام شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری با اشاره به فرمول نگهداری مسیر بی‌آرتی نیز گفت: فرمول نگهداری مسیر بی‌آر تی مهمتر از احداث آن است، چرا که از این مسیر به صورت مداوم استفاده می‌شود و مدیران مناطق و عوامل اجرایی دقت کنند که در زمستان نمک پاشی در این مسیر صورت نگیرد.

او خاطرنشان کرد: هر تکنولوژی و فناوری جدید هم در این مسیر به کار گرفته شود، نمک پاشی آن را از بین می برد و اگر ضروری باشد، می‌توانیم از برف‌روب استفاده کنیم.

مسیر بی‌آرتی تبریز به منظور کاهش ترافیک شهری، آلودگی هوا و سرعت تردد شهروندان در سطح شهر، در سال ۱۳۸۷ به بهره‌برداری رسیده که از بعد تهران، دومین مسیر بی‌آرتی کشور با ۱۶ کیلومتر طول و ۶۱ ایستگاه اتوبوس از شرق تا غرب تبریز کشیده شده است.