مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز: حقوق کارگران جایگاه های سی‌ان‌جی به موقع پرداخت شود
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز: حقوق کارگران جایگاه های سی‌ان‌جی به موقع پرداخت شود
  آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز گفت: پیمانکاران باید حق و حقوق کارگران جایگاه های سی ان جی را کامل و به موقع پرداخت کنند.
  آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز گفت: پیمانکاران باید حق و حقوق کارگران جایگاه های سی ان جی را کامل و به موقع پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،حسین عادلی سعدآباد امروز  با اشاره به برگزاری جلسه هم فکری و هم اندیشی مدیران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز با بهره برداران و سرپرستان جایگاه های سی ان جی، اظهار کرد: این جلسه در راستای حل مشکلات و احقاق حقوق کارگران جایگاه های سی ان جی برگزار شد.

او ادامه داد: در این جلسه تعدادی از بهره برداران، نمایندگان بهره برداران و سرپرستان جایگاه های سی ان جی تحت مدیریت سازمان پیانه های مسافربری شهرداری تبریز حضور داشتند و موضوعاتی مختلفی از جمله برطرف شدن مشکلات کارگران مطرح شد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز عنوان کرد: در این جلسه پس از طرح مشکلات توسط بهره برداران، نمایندگان بهره برداران و سرپرستان جایگاه های سی ان جی، پیگیری احقاق حقوق کارگران بر اساس قانون کار و همچنین لزوم رعایت موارد ایمنی در هنگام سوخت گیری خودروها مورد تاکید و پیگیری قرار گرفت.

او افزود: پرداخت به موقع حق و حقوق قانونی کارگران توسط پیمانکارن، حضور کارشناسان در جایگاه ها و آموزش اپراتورها، کسب رضایت همشهریان و لزوم همکاری پیمانکاران با کارگران از مواردی مهمی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.