تحویل طلاجات  پیدا شده به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال به همراه اسناد به صاحب آن
تحویل طلاجات  پیدا شده به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال به همراه اسناد به صاحب آن
آرمان تبریز- با حضور مدیر عامل، معاون اداری و مالی و مدیر حراست، همکار پایانه شهید مطهری آقای الهوردی سلطانی و کمک راننده مسیر 143 (انقلاب) آقای سیام حسن وند که با امانتداری طلا های پیدا شده در اتوبوس به ارزش ریالی 500 میلیون ریال به همراه اسناد را به صاحب آن که از مسافرین مسیر 143 بود تحویل داده بودند با اهداء لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد.

آرمان تبریز- با حضور مدیر عامل، معاون اداری و مالی و مدیر حراست، همکار پایانه شهید مطهری آقای الهوردی سلطانی و کمک راننده مسیر ۱۴۳ (انقلاب) آقای سیام حسن وند که با امانتداری طلا های پیدا شده در اتوبوس به ارزش ریالی ۵۰۰ میلیون ریال به همراه اسناد را به صاحب آن که از مسافرین مسیر ۱۴۳ بود تحویل داده بودند با اهداء لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد.
در متن این تقدیر نامه آمده است مردان بزرگ و با اخلاص همیشه کارهای بزرگ انجام می دهند و برای کار خود فقط خدا را در نظر می گیرند و برای رضای او از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.
اقدام خداپسندانه شما در امانتداری و تحویل طلا واسناد یکی از مسافرین اتوبوس در پایانه شهید مطهری مایه مباهات همکلاران در شرکت واحد شد. بدینوسیله با اهدای این لوح، مراتب تقدیر خود را از جنابعالی اعلام نموده و از درگاه ایزد منان ، عزت و سلامتی و توفیق روز افزون شما و خانواده محترم را مسئلت می نماییم .