مدیر نمونه کشوری در امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شد
مدیر نمونه کشوری در امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شد
آرمان تبریز-حبیب‌الله آخوندی مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و واحد تبریز از سوی احمد صالحی‌آرا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان مدیر نمونه و برتر کشوری در امور شاهد و ایثارگر انتخاب شد.

آرمان تبریز-حبیب‌الله آخوندی مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و واحد تبریز از سوی احمد صالحی‌آرا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان مدیر نمونه و برتر کشوری در امور شاهد و ایثارگر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، آخوندی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده و مدرس دانشگاه، جانشین معاون فرهنگی دانشگاه آزاد تبریز، مسئول دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع شماره دو این دانشگاه، عضو کمیته نظارت و ارزشیابی منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی، عضو اتاق فکر دانشگاهیان، مدیرمسئول نشریات تراز، عقل سرخ، کوبه، نیم‌نگاه و عضو شورای سردبیری نشریه سبز سرخ دانشگاه و مدیر راهنمای عتبات سوریه و عراق و معاون فرهنگی کاروان‌های حج را در سوابق کاری خود دارد.

وی پنج عنوان مقاله علمی – پژوهشی و ۶ مقاله در کنفرانس‌های ملی در کارنامه پژوهشی خود دارد.