ذخیره ۵۴۰ لیتری بنزین در کارت سوخت خودروهای شخصی
ذخیره ۵۴۰ لیتری بنزین در کارت سوخت خودروهای شخصی
آرمان تبریز-مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برای خودروهای سواری ۵۴۰ لیتر و برای موتورسیکلت ۲۲۵ لیتر در کارت‌های سوخت ذخیره می‌شود.
آرمان تبریز-مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برای خودروهای سواری ۵۴۰ لیتر و برای موتورسیکلت ۲۲۵ لیتر در کارت‌های سوخت ذخیره می‌شود.

طبق گزارش صدا و سیما، کرامت ویس کرمی، با اعلام این مطلب گفت: از ابتدای سهمیه بندی بنزین سقف ذخیره بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای شخصی ۶ ماه تعریف شده بود، اما در ابتدای سال باتوجه به شرایط خاص ناشی از کرونا سه ماه به این مدت اضافه شد و سقف ذخیره بنزین در کارت سوخت خودروهای شخصی به ۹ ماه افزایش یافت.


وی با بیان اینکه پایان تیرماه ۹ ماه از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین می‌گذرد، ادامه داد: بنابراین اگر خودرویی از ابتدای آبان ماه ۹۸ تا پایان تیرماه ۹۹، از سهمیه بنزین خود هیچ استفاده‌ای نکرده باشد ۵۴۰ لیتر برای سواری یعنی ۹ سهمیه ۶۰ لیتری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها یعنی ۹ سهمیه ۲۵ لیتری در کارت سوخت آن‌ها ذخیره شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه امکان ذخیره سازی بیشتر از میزان اعلام شده در کارت‌های سوخت وجود ندارد، افزود: بنابراین اگر مالک خودرویی از سهمیه سوخت خود هیچ استفاده‌ای نکرده باشد طبیعتاً دیگر عددی به سهمیه او اضافه نمی‌شود یعنی به عبارت دیگر سهمیه ماه جدید به او تعلق نمی‌گیرد.

ویس کرمی با تاکید بر اینکه تعداد خودروهایی که این وضعیت را دارند کمتر از یک درصد است، گفت: حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که یا از سهمیه خود هیچ استفاده‌ای نکرده اند یا رقمی کمتر از ۶۰ لیتر مصرف کرده اند بنابراین به این خودروها به همان میزان سوختی که مصرف کرده اند که بین ۱۰ تا ۶۰ لیتر هست سهمیه ماه جدید پرداخت می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سقف ذخیره بنزین در کارت سوخت هوشمند ۵۴۰ لیتر است و این سهمیه بدون هیچ سقف زمانی همچنان در کارت‌های هوشمند سوخت ذخیره سازی خواهد شد، افزود: این شایعاتی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قرار است در پایان تیرماه کل سهمیه سوخت کارت‌های هوشمند بسوزد واقعیت ندارد و تا زمانی که طرح سهمیه بندی بنزین اجرا می‌شود مالکان خودروهای سواری می‌توانند تا سقف ۵۴۰ لیتر و مالکان موتورسیکلت‌ها تا سقف ۲۲۵ لیتر سوخت ذخیره شده خود را حفظ کنند.