جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز برگزار شد
جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز برگزار شد
آرمان تبریز جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز به ریاست شهردار تبریز با حضور تمامی اعضا و در محل اداره مدیریت سرمایه گذاری برگزار شد.

آرمان تبریز جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز به ریاست شهردار تبریز با حضور تمامی اعضا و در محل اداره مدیریت سرمایه گذاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگا ما ازتبریز؛این جلسه در راستای تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری برگزار شد که درباره ایجاد فضای مناسب کسب و کار، حذف بروکراسی اداری، کاهش زمان انعقاد قراردادها و مباحث دیگری چون سیاست های تشویقی و ترغیب سرمایه گذاران و همچنین روش های تامین مالی منطبق با ماموریت شهرداری ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز که به عنوان رکن سرمایه گذاری شهری به شمار می آید، متشکل از شهردار تبریز، معاونان مالی و اقتصادی، شهرسازی و معماری، فنی و عمرانی ، مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز، مدیر کل حقوقی شهرداری تبریز، مدیر کل حراست شهرداری تبریز، نماینده وزیر اقتصاد یا همان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و روسای  کمسیون های سرمایه گذاری و برنامه و بودجه شورای شهر تبریز است.