برنامه ریزی برای اختصاص۱۰درصد زمینهای دیم به کشت علوفه در تناوب با غلات  کشت علوفه در دیم زار‌های کشور در تناوب با غلات
برنامه ریزی برای اختصاص۱۰درصد زمینهای دیم به کشت علوفه در تناوب با غلات  کشت علوفه در دیم زار‌های کشور در تناوب با غلات
آرمان تبریز-مدیرکل امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تامین علوفه مورد نیاز دام‌ها لازم است ۱۰ درصد زمینهای دیم در تناوب با غلات به کشت علوفه اختصاص یابد.

آرمان تبریز-مدیرکل امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تامین علوفه مورد نیاز دام‌ها لازم است ۱۰ درصد زمینهای دیم در تناوب با غلات به کشت علوفه اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار ما، مهندس فرامک عزیز کریمی در حاشیه بازدید از موسسه تحقیقات دیم کشور در مراغه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: با وجود نیاز کشور به علوفه تنها یک درصد اراضی دیم در تناوب با گندم زیر کشت این محصول رفته است.

وی اضافه کرد: ترویج کشت علوفه در تناوب با گندم در قالب طرح امنیت غذایی در ۴ استان کشور اجرا می‌شود تا سطح زیر کشت علوفه افزایش یابد.

مدیر کل امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ارقام علوفه خوبی را برای تناوب کشت با گندم معرفی کرده است و ارقام جدید علوفه با سه تن تولید محصول خشک در هر هکتار ضمن تامین علوفه مورد نیاز دامداران درآمد کشاورزان را افزایش می‌دهد.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نیز در این باره گفت: محققان این موسسه ۶ رقم علوفه برای تناوب کشت با گندم معرفی کرده اند.

دکتر صابر گلکاری افزود: تکثیر بذر این ارقام از اولویت‌های موسسه است و شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند برای تکثیر بذر قرارداد همکاری ببندند.

گفتنی است بذر‌های تولید شده در بخش خصوصی توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به صورت تضمینی خریداری می‌شود.