دادستان مراغه: هیچ گروه یا شخصی حق جمع آوری خودسرانه کمک های مردمی را ندارد
دادستان مراغه: هیچ گروه یا شخصی حق جمع آوری خودسرانه کمک های مردمی را ندارد
آرمان تبریز-دادستان مراغه با تاکید بر ساماندهی گروه های جهادی و مردمی گفت: هیچ گروه یا شخصی حق جمع آوری خودسرانه کمک های مردمی را ندارد.

آرمان تبریز-دادستان مراغه با تاکید بر ساماندهی گروه های جهادی و مردمی گفت: هیچ گروه یا شخصی حق جمع آوری خودسرانه کمک های مردمی را ندارد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،دادستان مراغه در جلسه شهرستانی ستاد مبارزه با کرونا ضمن تاکید بر ساماندهی گروه های جهادی و مردمی گفت: هیچ گروه یا شخصی حق جمع آوری خودسرانه کمک های مردمی چه بصورت نقدی و چه بصورت غیرنقدی را ندارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
نادر نجد افزود: متاسفانه افراد سودجویی در این شرایط کرونایی با سوء استفاده از احساسات مردم با معرفی حساب های شخصی خود کمک هایی از شهروندان جمع آوری می کنند که به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
شایان ذکر است مراغه همچنان در وضعیت قرمز از لحاظ شیوع ویروس کرونا قرار دارد.