یاد و خاطره شهدا در هریس گرامی داشته شد
یاد و خاطره شهدا در هریس گرامی داشته شد
آرمان تبریز-بمناسبت گرامی داشت هفته حجاب و عفاف با حضور جمعی از خانواده های معظم شاهد وایثارگر ، در گلزار شهدای هریس مراسم دعا و زیارت برگزار شد.
آرمان تبریز-بمناسبت گرامی داشت هفته حجاب و عفاف با حضور جمعی از خانواده های معظم شاهد وایثارگر ، در گلزار شهدای هریس مراسم دعا و زیارت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،  پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ بمناسبت گرامی داشت هفته حجاب و عفاف با حضور جمعی از خانواده های معظم شاهد وایثارگر ، در گلزار شهدای هریس مراسم دعا و زیارت  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
این مراسم باختم سوره یس و قرائت دعای توسل و عطر افشانی و غبارروبی مزار مطهر شهدا ءو دعا برای ریشه کنی ویروس کرونا خاتمه یافت .