معاون خدمات شهری منطقه ۹ خبر داد: اصلاح و رفع مشکل روشنایی در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ تبریز
معاون خدمات شهری منطقه ۹ خبر داد: اصلاح و رفع مشکل روشنایی در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ تبریز
آرمان تبریز-نورپردازی ها و روشنائی های معابر اصلی، پارک ها، بوستان ها و فضاهای عمومی شهرک خاوران که دارای نقص و ایراد می باشد، در حال اصلاح است.
آرمان تبریز-نورپردازی ها و روشنائی های معابر اصلی، پارک ها، بوستان ها و فضاهای عمومی شهرک خاوران که دارای نقص و ایراد می باشد، در حال اصلاح است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ، محمد رضا عباسی معاون خدمات شهری و اجرائی منطقه با اشاره به اهمیت و ضرورت تأمین روشنایی مطلوب معابر و اماکن عمومی سطح منطقه گفت: در راستای حفظ امنیت شهروندان، عملیات اصلاح و رفع مشکل روشنایی معابرشهرک خاوران و سطح حوزه ی استحفاظی شهرداری منطقه۹، بلحاظ نوردهی و رفع ایرادات موجود در پایه چراغها و…، در دستور کار این منطقه قرار گرفته و توسط عوامل برق و تأسیسات این معاونت در حال اجراست.وی افزود: اقدامات لازم در راستای حفظ سلامت شهروندان در ترددهای شهری و همچنین ایجاد جلوه ها و چشم اندازهای زیبا در فضاهای عمومی منطقه از اهم اقداماتی است که همواره مورد تأکید مدیریت شهرداری منطقه ۹ می باشد.

گفتنی است بر این اساس معایب و ایرادات نورپردازی ها و روشنائی های معابر اصلی، پارک ها، بوستان ها و فضاهای عمومی شهرک خاوران که جلوه های خاصی را در شب به این بخش از شهر تبریز بخشیده است؛ با ترتیب اولویت اصلاح می گردد.