چهارمین مراسم تقدیر از مراسم از مدافعان سلامت مراسم تقدیر از مدافعان سلامت ویژه اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی
چهارمین مراسم تقدیر از مراسم از مدافعان سلامت مراسم تقدیر از مدافعان سلامت ویژه اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی
آرمان تبریز-چهارمین مراسم تقدیر از مدافعان سلامت ویژه اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی به همت دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد .

آرمان تبریز-چهارمین مراسم تقدیر از مدافعان سلامت ویژه اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی به همت دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ما، چهارمین مراسم تقدیر از مدافعان سلامت ویژه اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی به همت دانشکده پزشکی تبریز با حضوردکتر حجت پورفتحی رئیس دانشکده پزشکی برگزار شد .
در این مراسم از اعضای هئیت علمی گروه رادیولوژی که از اولین گروه های تشخیص بیماری کرونا و حضور مستقیم و تماس بالینی با بیماران قبل از شروع فرایند درمان داشته اند ، تجلیل شد.
به گزارش فوق اساتید ذیل مورد تقدیر قرار گرفتند: آقایان دکتر محمد کاظم طرزمنی ، ابوالحسن شاکری ، امیررضا جهانشاهی ، جواد جلیلی ، رضا جواد رشید و سرکار خانمها دکتر فاطمه قطره سامانی ،پریسا حاج علی اوغلی ، بتول سیفی ، مهناز رنجکش .