اطلاعیه تمدید انتخاب واحد ترم تابستانتابستان پیام نور تبریز
اطلاعیه تمدید انتخاب واحد ترم تابستانتابستان پیام نور تبریز
آرمان تبریز-انتخاب واحد دوره تابستان تا 29 تيرماه در سامانه ي گلستان تمديد شد.

آرمان تبریز-انتخاب واحد دوره تابستان تا ۲۹ تیرماه در سامانه ی گلستان تمدید شد.

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند انتخاب واحد دوره تابستان  تا ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ در سامانه ی گلستان تمدید شد. این آخرین فرصت جهت ثبت دروس مربوطه در این دوره  می باشد.